Avstroogrska paradna uniforma

EVIDENČNI LIST fotografije št. :                                                  1

 

Datacija26.5.1892
Ime in naslovJ. Hochmuller
Foto delavnicaL. Grillich, Wien, Hauptstrasse 17
Izvor fotografijeDružinski albumi Jerce Zwitter, Zahomec, iz mladih let
Original hraniVnukinja Jerce  Zwitter, poročene Hochmuller in Josipa Hochmullerja,    ga. Vera Pollak, Ljubljana
OpombeVojakova dekoracija s cofi je verjetno bila živo rdeče barve in je bila strelska vrvica za najboljše strelce s topom. ( J. J. Švajncer: PRVA SVETOVNA VOJNA  1,  Uniforme, odlikovanja, orožje, Logatec 2015, str. 19 )